<div align="center"> <h1>Myślęcinek - Nieoficjalna strona LPKiW</h1> <h3>Strona internetowa poświęcona jest Leśnemu Parkowi Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy, mieszczącemu się w Myślęcinku. Treść jej jest w głównej mierze bezpośrednią pochodną pracy inżynierskiej poświęconej monitoringowi wód na terenie wyżej wymienionego park</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.park2.republika.pl" rel="nofollow">http://www.park2.republika.pl</a></p> </div>